Nazwa użytkownika:
Hasło: Zapomniane hasło?

Statystyka

W naszym portalu jest już
4514 użytkowników,
40 projektów,
561 organizacji,
139 partnerstw.

  REJESTRACJA

Witamy w portalu współpracy międzynarodowej i wspierania społeczeństwa obywatelskiego w regionie Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Zapraszamy do uczestnictwa w portalu, korzystania z jego zasobów i współredagowania jego treści.

O nas

2007-08-30 15:42:17

Tematyczny, paneuropejski, społecznościowy CivicPortal.org (Euro-Info-Network) powstał z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Przemiany w Regionie” -RITA.Portal tworzony jest przez Fundację Edukacja dla Demokracji we współpracy z szeregiem partnerów w Regionie (zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych), w tym przede wszystkim z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA Gliwice.

Nasza inicjatywa służy:
• tworzeniu dobrego klimatu do współpracy pomiędzy Ukrainą, Polską i innymi krajami Regionu i Unią Europejską;
• wymianie informacji obywatelskiej w sferze kultury, nauki i edukacji oraz problematyki społecznej;
• budowaniu transgranicznego partnerstwa środowisk aktywnych obywatelsko (organizacji pozarządowych, szkół, nieformalnych grup obywatelskich, edukatorów i pedagogów, ekspertów, samorządów lokalnych, biznesu) w Europie Środkowej i Wschodniej, a docelowo również w Azji Centralnej i na Bałkanach.

U podstaw stworzenia CivicPortal.org leży przekonanie, że przestrzeń swobodnej wymiany myśli, pomysłów, dobrych praktyk, tworzenia partnerstw jest skutecznym i jednocześnie demokratycznym sposobem stymulowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.